Tuesday, June 9, 2009

Gambar kenanganSenika kini & duluTajuk-tajuk gambar- ikut turutan
1. Telok Chempedak 2. Taman Kerang 3. Aktiviti Taman Kerang 4. Lukisan-Jalan Mahkota
5. wakil SENIKA di Mesyuarat AJK GAP's 6. Ekspedisi Lakar ENDAUROMPIN 7. Aktiviti tELOK Chempedak 8. Pameran Titik Temu di Galari Pantai Timur 9. Potret 10. Fauna Royal Belum 11. Program bersama IKIP 12. Aktiviti Telok Chempedak 13. Pemenang Ekspresi Merdeka 15. Aktiviti Taman Kerang.
AJK SENIKA
1. pENGERUSI - Mohd. Shaimy b. Hashim 2. Naib Pengerusi - Nik Azaha b. Hj Awang 3. Setiausaha - Hasnah bt Yusoff . Pen. Setiausaha - Nurul Aspalina bt Ibrahim 4. Bendahari - Saedah bt Md.Shariff 5. AJK - Hj Osman b. Limat, Mohd. Tarmizi b. Kamaludin , Ramali b. Ngah, Harif b. Talib. Ifhammuddin b. Muhamad, Engku Kamalol Kholiod b. Engku Kamarudin, Md.Noh b. Abdul Majid., Munif b. Muhamad Nor, Ruslan b. Khalid. 6. Pemeriksa Kira-Kira- Hamidah bt Md. Noh dan Norazita bt Abdullah
AJK Pameran
1.Pengerusi -Mohd. Shaimy b. Hashim
2.Urusetia -Hasnah bt Yusoff
3.Kewangan- Saedah bt Md.Shariff
4.Dokumentasi- Rusmadi b. Kamaludin
5.Pameran -Munif b. Muhamad Nor
6.Pengangkutan / Pemasangan-Ruslan Khalid & Hassan Rafik
7. Bengkel- Nik Azahar b. Hj Awang


No comments: